Årsmelding for Sandøya Vel 2023:

Sandøya Vel er en velforening for fastboende og hyttefolk på Sandøya ved Brevik i Telemark. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.

Møter og arrangementer:

Det er avholdt ni styremøter og ett medlemsmøte.

Medlemsmøtet ble avholdt rett før årsmøtet. Gruppen som jobber med etterbruk av det gamle fergekai-området ga informasjon om dagens situasjon. Fergeselskapet var også invitert for å dele informasjon og svare på spørsmål.

Arbeidsgruppen for etterbruk av den gamle ferjekaia ble opprettet i på forrige årsmøte og har jobbet opp mot kommune og politikere.

Det har vært ett møte i Samrådet. Bestående av Sandøya Vel, Sandøya Montessoriskole, FAU, Sandøya Idrettslag og Sandøya Naturbarnehage. Her diskuteres bruk, og evt. fornying, av fellesrom inne og fellesområder ute.

7. mai arrangerte vi Rusken-aksjonen. Få møtte opp, men vi fikk gjort noe rydding langs veier og på strender. Vi beiset de nye utebenkene og ryddet i garasjen, den gamle brannstasjonen. Vi ser gjerne oppmøte fra flere ved neste anledning.

17. mai ble arrangert av FAU i samarbeid med velet. Sandøyaprisen ble utdelt til Runar Borge.

Fem turbingoer har vært gjennomført i 2023. Det er forsøkt å få flere til å være med å arrangere turbingoene, men foreløpig uten hell. Styret har stilt opp.

Velet har hatt ansvaret for å sette opp utejuletre ved skolen, og tatt det ned igjen.

Innkjøp:
Stein Haugland har søkt midler til Sandøya vel fra Sparebankstiftelsen DNB og Sparebankstiftelsen Telemark. Gjennom bevilgede midler herfra har velet kunne blant annet kjøpe seks nye utebenker, montert nye elektriske gardiner til samfunnssalen og lagt opp ekstra kontakter på velkjøkkenet og utendørs.

I forbindelse med ønske om å fornye utstyr på velkjøkkenet har styret hatt dugnad med å rydde både kjøkkenet og loftet slik at vi kunne finne ut hva som trengtes.

Lekeplassen har fått et flott lekestativ i form av ei sjørøverskute. Stein Haugland og Elisabeth Endresen har stått i bresjen for dette. Sjørøverskuta ble høytidelig åpnet 28. november med ordfører og varaordfører til stede. Det var samtidig grilling av pølser og servering av kaffe og kaker fra ungdomsskolen. Skipet ble døpt SS Blåskjell.

Økonomisk støtte:
Til sjørøverskuta ble det på forrige årsmøte vedtatt at velet kunne støtte prosjektet med inntil 150.000 kr. Kostnadene til ny sjørøverskute kom på 487.931,01. Det er kommet inn tilskudd på 250.000 kr fra Sparebankstiftelsen Telemark. I tillegg har flere foreninger på øya bidratt til prosjektet: 97.361,26 kr fra Montessoriforeningen, 20.000 fra Sandøya idrettslag og 7.000 kr fra FAU. Velforeningen har bidratt med 113.569,75 kr.

Trafikksikkerhet:
Det er anskaffet seks fartsreduserende kasser og ett trafikkspeil. Kassene er satt opp ved skolen og barnehagen. Speilet er i svingen ved den gamle eika. Det skal også settes opp et speil i krysset mellom Skolelia og Nordre Maiensveg.

Ferja:
I forbindelse med saken om å miste gratis-ferja har vel-leder, Margunn Haugland, skrevet og sendt mail inn til fylkestinget, inkl. varaer, samt til presse, Porsgrunn kommune og til fergekontoret.

Høsten 2023 skulle endelig den nye EL-ferja Sandøya settes i drift, og tre fra styret var invitert med på overtakelsen av de nye fergekaiene. Velet har etter åpningen jobbet med å få opp trafikkskilt, samt jobbet for at venterommet skulle få gulvbelegg og benk.

Styret har jobbet for at Brevik fergeselskap informerer godt om tilbudet sitt til brukerne.

Den nye ferja har ført til at rutetidene måtte endres. Styret har i flere omganger kommet med innspill til rutetidene til Brevik fergeselskap, både skriftlig, muntlig og i møter. Styret har samtidig vært opptatt av å formidle at det er fergeselskapet som bestemmer rutetidene, men at velet gjerne ville videreformidle innspill.

Styret koordinerte forslagene fra brukere av ferja på rutetidene. Innspillene ble samlet og sendt til fergekontoret sammen med styrets kommentarer. Styret har vært opptatt av at ferjetilbudet skal bidra til bolyst på Sandøya, og ikke gjøre hverdagen mer komplisert. Et godt ferjetilbud trygger Sandøya som et helårsamfunn for alle.

Vi har også bedt fergeselskapet om å få et sted for oppheng av plakater på den nye ferga. Dette ble imøtekommet.

Andre ting:
Vi har vært i kontakt med ulike instanser vedrørende flåttsituasjonen på øya. Fremveksten av flått er et stigende problem over store deler av landet, og særlig i sør og øst. Flåtten drar nytte av alle pattedyr, så redusering av, eller jakt på, én type, som f.eks. rådyr, vil ikke hjelpe. Det oppfordres til vaksinering.

Sprøyting av banen for skøyting har skjedd i samarbeid med Velet, idrettslaget og noen foreldre. Mathias Abrahamsen har brøytet banen.