Sandøya vel

Sandøya Velforening er en forening for fastboende og hyttefolk på Sandøya i Telemark. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.