Sandøyaboka

I 2007 kom boka om Sandøya i ny utgave.            

Mange Sandøyainnbyggere har skaffet seg boka som kan bestilles gjennom gjennom Sandøya vel. Det er Eivind Abrahamsen som har skrevet boka i 1984 og den har fått en oppdatering i sin nyutgave.

Boka koster 200 kr + evt. porto, og kan bestilles på e-post av velet: sandoyavelbrevik@gmail.com