Bli medlem i Sandøya vel

Alle som bor eller har hytte på Sandøya ved Brevik kan bli medlem i velet.

Som medlem i velet har du også mulighet til å kjøpe parkeringsoblat til Sandøya vel-parkeringen under Breviksbrua i Brevik. For å kjøpe oblat må du i tillegg til å være medlem, være fastboende på Sandøya.

Priser for medlemskap og parkeringsoblater:

Enkeltmedlemskap (for husstand med 1 beboer)250 kr
Familiemedlemskap400 kr
Enkeltmedlemskap + 1 parkeringsoblat700 kr
Familiemedlemskap + 1 parkeringsoblat850 kr
Familiemedlemskap + 2 parkeringsoblater1300 kr

Beløpet kan betales til vår konto: 0540.28.32357. Innbetalingen må merkes med navnet ditt.
Gjelder innbetalingen også parkeringsoblat for å parkere på Sandøya vel-plassene under Breviksbrua i Brevik må bilnummer også skrives på.