Sandøya

Sandøya er en ca. 2 kvadratkilometer stor øy beliggende i Eidangerfjorden utenfor Brevik. Midt mellom Oslo og Kristiansand, sentralt plassert i Grenland. Med 25 ferjeavganger daglig til Brevik og en overfart på under 10 minutter, kan man bo med lave skuldre og oppleve en idyll.

Sandøya har ca 300 fastboende og minst dobbelt så mange sommergjester. Det har trolig vært bosetning på Sandøya siden eldre jernalder. Sjøfart, fiske og jordbruk har vært viktige næringer men med den gode adkomsten sjøveien har det alltid vært mulig å delta i samfunnet og arbeidslivet på land. Slik er det også i dag, hvor bare et fåtall personer har arbeidsplassene sine på øya.