Kontakt oss

Styret i velet som ble valg på årsmøtet i mars 2022:

Leder Jørn Eriksen                976 16 977
Nestleder Margunn Haugland    990 14 419
Sekretær Kjersti Ann Madsen
Kasserer Mona Risø   
Styremedlem Geir Abrahamsen   
Styremedlem Rannveig Klokseth
Styremedlem Rozanne Marsh
Styremedlem Rolf Harry Tande


Velforeningen kan også kontaktes på epost: sandoyavelbrevik@gmail.com