Kontakt oss

Styret i velet som ble valgt på årsmøtet i mars 2023:

Leder Margunn Haugland    990 14 419
Nestleder Rolf Harry Tande 997 18 274
Sekretær Kjersti Ann Madsen
Kasserer Mona Risø   
Styremedlem Geir Abrahamsen   
Styremedlem Lars Christian Løken
Styremedlem Rannveig Klokseth
Styremedlem Rozanne Marsh

Velforeningen kan også kontaktes på epost: sandoyavelbrevik@gmail.com