Medlemsmøte 2. november 2022

Onsdag 2. november kl 18.00 i gymsalen på Sandøya montessoriskole

Saker

1.       Nytt fergeleie – hva skjer?
Informasjon fra Porsgrunn kommune v/Morten Ødegård, Repstad Anlegg og Brevik fergeselskap v/Borgar Slørdal

2.       Etterbruk av dagens fergeleie
Nedsetting av arbeidsgruppe

3.       Arrangementer på Sandøya
– Diskusjon rundt 17. mai-feiring, Sandøyamarked og evt andre arrangement på øya

4.       Informasjon fra styret i velforeningen

5.       Evt. innmeldte saker

Saker som ønskes tatt opp må sendes styret innen 25. oktober på e-post: sandoyavelbrevik@gmail.com /
levert leder Jørn Eriksen i Sofiebakken 1.

Hilsen
styret i Sandøya vel