Innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte for 2022 for medlemmer i Sandøya Vel i Gymsalen, Sandøya montessoriskole, onsdag 22. mars 2023 kl 18.30.

Agenda for årsmøte:
1. Godkjenning av innkalling
2. Konstituering
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Innkomne forslag
6. Kontingent
7. Budsjett
8. Valg

Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 28. februar 2023. Det bes også om at forslag til nominasjoner for Sandøyaprisen leveres innen samme dato.

Alle forslag skal være skriftlig, og leveres per e-post: sandoyavelbrevik@gmail.com eller til leder Jørn Eriksen, Sofiebakken 3, 3950 Brevik.

Sandøyaprisen vil evt. bli delt ut 17. mai 2023.

Kriterier for å bli nominert til Sandøyaprisen:
«Sandøya Vel sin Sandøya-pris tildeles enkeltpersoner eller andre som har gjort/gjør noe for Sandøya og som promoterer øya på en positiv måte eller gjør en fin innsats for Sandøyas innbyggere.»

Valgkomiteens innstilling til nytt styre blir bekjentgjort sammen med innkomne forslag og øvrige sakspapirer innen onsdag 15. mars 2023.

Valgkomiteens medlemmer er: Roger Eriksen, Esben Lund og Kai-Petter Pettersen.

Vel møtt!