Skilting på Sandøya

Ang. skilting og fartsgrenser på øya

Vi har i dag vært i kontakt med fylkeskommunen som har ansvar for skilting på fylkeskommunal vei. Det må lages en skiltplan før nye skilt kan settes opp. Dette var visst glemt / alle trodde noen andre tenkte på det… Men nå er de på saken, men det er usikkert når skiltingen er på plass.

// Styret v/leder