Medlemsmøte 5. juni

Vi innkaller til medlemsmøte 5. juni kl. 19:00. 

Forslag til saker bes være styret i hende på mail innen 29.5.

Saker:

– Informasjon om ferjekort og bil
– Ferjeutvalg, velge to medlemmer 
– Turbingo, skal det fortsette
– Informasjon om garasjen ved skolen, gammel brannstasjon
– Utdeling av Sandøyaprisen