Sandøyaprisen 2021

På medlemsmøte 24. november 2021 ble Sandøyaprisen for 2021 utdelt🏅

Leder Jørn Eriksen tildelte Rolf Harry Tande Sandøyaprisen for 2021 for hans enorme innsats for Sandøya enten det har vært gjennom engasjement i førstehjelpslaget, brannvernet, bedehuset, skolen, sprøyting av skøytebanen, politikken eller bystyret🤩Han og Sissel har hatt barn sammenhengende på Sandøya skole i 32 år med alle de plikter det innebærer, og han har sannsynligvis rekord i antall 17. mai-komiteer på Sandøya🇧🇻

Vi gratulerer!

Leder Jørn Eriksen deler ut Sandøyaprisen til Rolf Harry Tande