Fergeavgangen 21.35 fra Brevik

Styret i Sandøya vel har fått en henvendelse fra Brevik fergeselskap hvor de ønsker tilbakemeldinger på et forslag om å fjerne fergeavgangen 21.35 fra Brevik fra Sandøyas befolkning.

Styret vil derfor gjerne ha konstruktive tilbakemeldinger på forslaget, enten som kommentarer til dette innlegget – eller til vår e-post: sandoyavelbrevik@gmail.com.

Henvendelsen fra fergekontoret er:
«Vi vil gjerne ha tilbakemelding fra dere på følgende:
Med økt aktivitet på Bjørkøya den siste tiden har vi sett på hvordan vi kan få til en sen kveldsavgang dit. Dette for at det skal være mulig å ta en tur/retur Bjørkøy på kveldene også på hverdagene.

Vi har allerede avgangene på fredag, lørdag og søndag kl 21:10 til Bjørkøya og vurderer derfor å inkludere denne turen på våre ruter mandag tom torsdag.

Konsekvensen for Sandøya blir at avgangen kl 21:35 forsvinner mandag tom torsdag og ankomst Sandøya blir 2150 i stedet for 2120 på avgangen kl 2110 fra Brevik til Bjørkøya og Sandøya.

Ser vi på antall reisende på de forskjellige avgangene i dette tidsrommet så er avgangen kl 21:35 den som har færrest reisende (med forholdsvis stor margin).

Vi har full forståelse for at endringer i rutetider og da spesielt fjerne en avgang ikke er ønskelig. Men vi håper dere kan sjekke det om å fjerne akkurat avgangen kl 21:35 har negative konsekvenser som vi ikke har hensyntatt når vi har sett på dette.
Del gjerne på Sandøya for å få innspill.»

(Bildet viser antall passasjerer på ulike avganger.)