Hvem skal få årets Sandøyapris?

Har du forslag?

Fristen for å sende forslaget til styret i velet er 9. mars 2022.

Send dem på e-post til sandoyavelbrevik@gmail.com eller til leder Jørn Eriksen.

Kriterier for å bli nominert til Sandøyaprisen:
Sandøya Vel sin Sandøya-pris tildeles enkeltpersoner eller andre som har gjort/gjør noe for Sandøya og som promoterer øya på en positiv måte eller gjør en fin innsats for Sandøyas innbyggere.