Innkalling til årsmøte

Velkommen til årsmøte for Sandøya vel onsdag 23. mars kl 18.30 i gymsalen på skolen.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 9. mars 2022

Det bes også om at forslag til nominasjoner for Sandøyaprisen leveres innen 9. mars 2022. (leveres skriftlig på sandoyavelbrevik@gmail.com eller til leder Jørn Eriksen)

Vel møtt!