Turbingo

Kan du hjelpe?

Sandøya vel ønsker å arrangere turbingo hver andre søndag i måneden. Men for å få det til trenger vi hjelp til å arrangere det!

Hver gang trenger vi hjelp av 2-3 personer til å henge opp løype, steke vafler, koke kaffe og selge bonger.

Kan du tenke deg å bidra? Du trenger ikke forplikte deg til å hjelpe mange ganger!

Ta kontakt med oss på facebook, eller send oss en epost hvis du kan bidra til dette sosiale tiltaket på øya!