Snørydding av parkeringsplassen under brua

Lørdag 20. januar 2024 vil parkeringen under Breviksbrua ryddes for snø. I den anledning bør det være færrest mulig biler parkert under brua. Dette gjelder både Sandøyparkeringen og de andre offentlige plassene.

Har du derfor parkert der bør bilen flyttes, om mulig

Vi beklager at det har tatt tid å rydde parkeringa, men det er uklart hvem som har ansvar for snørydding her. Men akkurat nå har velet bestilt brøyting, så løser vi etterhvert hvem som egentlig har ansvaret.

Mvh

Velet
v/leder og sekretær

(samme tekst er sendt på epost til de vi har epostadresse til på øya)