Medlemsmøte og årsmøte 13. mars 2024

Innkalling til medlemsmøte og årsmøte for 2023 – Sandøya Vel

Sted: Gymsalen – Sandøya montessoriskole,
Tid: onsdag 13. mars 2024 kl 18.00.

Agenda for medlemsmøtet gjøres kjent senest 2 uker før møtet.
Etter medlemsmøtet vil årsmøtet avholdes.

Agenda for årsmøte:

1. Godkjenning av innkalling
2. Konstituering
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Innkomne forslag
6. Kontingent
7. Budsjett
8. Valg

Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 20. februar 2024.

Alle forslag skal være skriftlig, og sendes sandoyavelbrevik@gmail.com eller til leder Margunn Haugland, Sandøyvegen 25.