Hvor lang er sommeren på Sandøya?

Fylkeskommunen ønsker å gjeninnføre betaling på Sandøya-ferga om sommeren, men hvor lang er sommeren på Sandøya? Vi i Sandøya vel er sterkt kritisk til ønsket om å innføre «sommertakst» på ferga i hele fem måneder «for å handtere turistsesongen på ein god måte».

Sandøya er først og fremst en bydel i Porsgrunn kommune, ikke ei ferie- og turistøy. Ei øy med fastboende som ønsker å bo på øya, og å ha mulighet til å reise til fastlandet for skole og jobb eller for delta på fritidsaktiviteter via et godt fergetilbud. Et godt fergetilbud bidrar til bolyst, og gjør det mulig å bo på Sandøya hele året.

Vi som bor på Sandøya, ble veldig glade da det ble innført gratis ferge av regjeringen i 2022. Enda gladere ble vi da vi endelig kunne bli passasjerer på vår flotte, nye EL-ferge, Sandøy, i oktober 2023. Endelig kunne vi, som alle andre i Porsgrunn, ta bilen med hjem uten for mye planlegging.

I saksfremlegg til fylkeskommunen vises det til at det har vært en økning på 170 % for kjøretøy som bruker ferga fra den ble gratis. Den store økningen skyldes ikke kun at den er blitt gratis. En stor årsak er at vi har fått ny ferge med mye større kapasitet, fra 5-6 biler til 16 biler. Alle burde kunne forutse at det ville bli en økning i

kjøretøy da det ble bestemt at vi på Sandøya skulle få ei ny og større, miljøvennlig ferge. Det er jo brukt over 200 millioner på prosjektet «ny Sandøya-ferge og fergekaier», så det er burde være en ønsket situasjon at fergen ble brukt.

Økningen skyldes også to andre forhold: Endring i laderegimet i Porsgrunn kommune. Nå er kun mulig å lade EL-biler i 3 timer. Og ingen av de 10 ladepunktene i Brevik har hurtiglader, så dette lader ikke opp bilen. Alle med EL-bil på Sandøya må derfor ta bilen med på ferga og lade hjemme, og ikke i Brevik som vi kunne gjøre tidligere.

Det andre er at antall parkeringsplasser i Brevik er redusert, og det er vanskeligere å finne parkeringsplass i Brevik. Ved bygging av nytt fergeleie forsvant ca 40 parkeringsplasser i Brevik. Parkeringen for fastboende på Sandøya er flyttet til under Breviksbrua, et sted hvor mange ikke ønsker å parkere. Under brua er det fare for nedfall fra brua. Spesielt om vinteren når det brøytes på brua er det ekstra fare for at hard snø og grus faller ned på bilene under brua. Mange velger da og ta bilen hjem til Sandøya.

Skal det innføres betaling igjen på Sandøya-ferga, mener Sandøya vel at fastboende på Sandøya må unntas betaling. Fritaket må være på plass allerede når sommersesongen 2024 starter, og ikke utredes i et år før det innføres. Vi i velet hjelper gjerne til med å organisere en obaltordning, hvis det er det det står på.

Sandøya vel oppfordrer fylkeskommunen igjen til å kontakte departementet for å få fergetilbudet fullfinansiert, og ikke skyve utgiftene over på oss fastboende som er grunnen til at fergen ble gratis til Sandøya.

Velet vi også advare mot å redusere fergetilbudet til Sandøya. Et redusert fergetilbud vil gjøre det vanskeligere å opprettholde øya som et helårssamfunn for alle med barnehage, skole og butikk. En større nedgang i avganger vil gjøre det vanskeligere å komme seg på skole, jobb og å delta på ulike fritidsaktiviteter.

Vi som bor på Sandøya ønsker, som alle andre, en enkel hverdag med mulighet til å ta bilen hjem like enkelt og gratis som dere som bor på Bøle, Stridsklev eller Herøya.

Sandøya er Porsgrunns paradis, men hvem er det som har funnet ut at det er det er sommer på øya nesten halve året, og vi må betale for å komme oss hjem til sommerparadiset?

Sandøya 20. februar 2024

Styret i Sandøya vel
v/leder Margunn Haugland

Teksten over er sendt Telemark fylkesting, samt til presse, Porsgrunn kommune og Brevik Fergeselskap IKS fra styret i velet. Brevet er omtalt i papirutgaven til TA 27. februar, og på ta.no 21. februar: https://www.ta.no/rett-i-strupen-pa-nytt…/s/5-50-1824823 (for abonnenter).