Hvem skal få årets Sandøyapris?

Styret i velet ønsker forslag til hvem som fortjener årets Sandøyapris.

Kriterier for Sandøyaprisen er:
«Sandøya Vel sin Sandøya-pris tildeles enkeltpersoner eller andre som har gjort/gjør noe for Sandøya og som promoterer øya på en positiv måte eller gjør en fin innsats for Sandøyas innbyggere.»

Siden prisen er blitt delt ut siden 2010 kan det være lurt å sjekke hvem som allerede har fått prisen før en foreslår kandidat(er).
Liste over tidligere vinnere finnes her: Sandøyaprisen

Forslag med begrunnelse sendes på epost til sandoyavelbrevik@gmail.com eller leveres i postkassen til Margunn Haugland, leder (i Sandøyavegen) innen 20. februar.

Prisen deles evt. ut 17. mai